(අ)සරණ-බන්ධනය

marriage_certificate

සර්වපාක්ෂික එකගත්වය
මගේ නොවෙද්දී
බන්ධනයේ යතුර අරන්
මගේ නලලේ හණ ගහපු
ඇය එද්දී
නැගිටම ගොළු උනා මම
හදවතින්

ගොඩ මැද කිරා මැන ලන්සු තියා
ජීවිත උකස් විකිනුම්කරයට
සර්වපක්ෂික අත්සන් ගසද්දී
පෑනත් උදුරන් ඉගිලෙන්නට
සිතුනා මගේ ලෝකයට

පාක්ෂික එකගත්වයට හිස නමන
විසිතුරු ලෝකයක තනිව
යහන් ගතවන අනාගතය බලා
හිනැහෙනවා අනාගත පතිනිය
සිහින කුමරා මා යැයි සිතා..

මගේ නොවන ලෝකයක
ඒකපාර්ශ්වික ප්‍රේමයක ලැග
ජීවිත වෙන්දේසියක
ලංසු වනවා මා තනිවම

සින්න වනු දැන ආත්මයම
සමගින් ජීවිතය
සිනා වනු හැර අන් යම් කරම්ද?
පියාගෙන හදවත සදහටම…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s