දුවන හීන….

සීතලද?
ආදරේටමද ?
බදාගෙන හිරකරන්
ඔයතරමටම
අත්දෙකෙන් මාව..

නතරවී විනාඩියක
රතුපාටින් දොරේගලන
පැති කණ්නාඩියක
දිලෙනා නුඹ..
මගේම දැයි
ඇහුවේ මමම..

හීතල මුරණ්ඩු හිරිකෝඩයක
පිනිවැටී හිනැහෙන නිමේෂයක
ආසයි ඉගිලෙන්න නුඹ එක්ක
හීන බෝමයි, දුර ඈතක යන්න…

පාරටම සින්නවී හති වැටුණු
හැල්මේ දුවනා ගමනක
සොදුරු සැදෑවක නුඹ හාම
ආසයි තනිවෙන්න රැලි නගන මුවදොරක

වැහි අව්ව දුමායන මැද
නුඹ හාම යනෙන ගමනක
ආදරය වාගෙයි හැමදාම හුරුව
කමුද අද කොත්තුවක් වෙනසකට

දැනෙන විට නුඹේ හද ගැස්ම
උණුසුමට පිට පුරා දුවන
අඩුවී වේගයත් මොහොතකට
විදින්නට හදනවා නුඹේ ආදර හුස්ම

යන ගමන් හැමදා පුරුද්දට
ඇඟිලි දුවනා පුරා ඒ මේ අත
නැවතුන ගමන් දෙනෝදාහක් මැද
සිපගන්නමයි හිත දූලි පිරුණු දෙතොලග

වැහි දාට වැඩේ කඩේ යට
අව්දාට තැඹිලි කරත්තය ලග
නැතිදාට තල්ලු කරගෙනම shed එකට
මහන්සි නැද්ද මේ තරම් මට ආදරේ වෙන්න

පෙරුම් පුරාගෙන ලැබුණු දවසක
උජාරුවට නුඹ ඉස්සරහින් තියාගෙන
පටලන් දෑත් අල්ලන් පේන්නම
යමු රවුමක් අපි AC කාරෙකක

රතු නිවී කොළ දිලෙනා
ආදරණීය තට්ටුවක් උරහිසට
ආරාධනය දුර ගමනක් යන්න
අල්ල ගන්න මැණික හයියෙන් මාව……..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s